ကင်ဆာရောဂါမှ အနာငြိမ်းခြင်းအများအပြားတွေ့ရမှာဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ည ကိုယ်စားပြုဆုတောင်းမှာ ဘုရားသခင်ကျွန်တော့်အား မိန့်တော်မူသည်။ ကင်ဆာသည် ချိနဲ့စေသောနတ်ဆိုးမှလာသည်။ ယင်းအား ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်တန်ခိုးဖြင့် သခင်ယေရှုနာမ၌ နှင်ထုတ်ရပေမည်။ ကိုယ်ခန္ဓာသည် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းကြီးသောကတိတော်များအတိုင်း ပြန်လည်တည့်မတ်ရန် သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် အမိန့်ကြေညာရပေမည်။

Posted by David Joy at 2022-09-06 17:12:40 UTC