ကျွန်တော်ဆုတောင်းစဉ်မှာ ဘုရားသခင်က DNA ကို နှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ပြပါသည်။ သင်၏ DNA ရှ၌ပုံမှန်မဟုတ်မှုများရှိပါက ဘုရားသခင်၏ DNA သည် ဖုံးလွှမ်းတော်မူလိမ့်မည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် အသစ်ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းတန်ခိုးတော်နှင့်တကွ သင့်အနီးအနား၌ ချိုးငှက်ကဲ့သို့ လှုပ်ရှားလျှက်ရှိသည်။ မွေးရာပါချို့ယွင်းမှုများ၊ မျိုးရိုးလိုက်သည့် မွေးရာပါပြဿနာများအတွက် ကြီးမားသော အသစ်ဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေများအတွက် နိမိတ်လက္ခဏာများ လာနေပြီဖြစ်သည်။ Dr. David Joy

Posted by David Joy at 2022-09-05 06:46:39 UTC