မင်္ဂလာပါ။ မြန်မာအဖွဲ့မှ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဤအဖွဲ့မှာ မြန်မာလိုရေး/ဖတ် ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။

Posted by David Joy at 2022-08-30 13:58:39 UTC