ယဇ်ပရောဟိတ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာ (Priestly blessing) အကြောင်း ကျွန်တော် YouTube မှ Live broadcast လုပ်ခဲ့သည့် အပိုင်း ၅ ပိုင်းအား စုစည်းထားသည့် Playlist ဖြစ်ပါသည်။ ဤ Link ကို မိမိတို့ မိသားစုဝင်များ၊ မိတ်ဆွေများ နှင့် social media ပေါ်တွင် ပြန်လည် share နိုင်ပါသည်။ သင်နားထောင်လေ့လာရင်း ကောင်းချီးဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်ပါသည်။ Dr. David Joy https://youtube.com/playlist?list=PLGX0f8KbSI4EhO2xWnuAUtaOt_sYpKJSY

Posted by David Joy at 2022-12-12 04:45:32 UTC