ယနေ့ညတွင် CMM Biblical Studies အစီအစဉ် (Zoom မှ သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်း) ရှိသောကြောင့် YouTube Live မရှိကြောင်း ကြေငြာအပ်ပါသည်။ သင်လည်း စနေနေ့ညတိုင်း သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်းအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ကောင်းကင်တမန်များအကြောင်း သင်ခန်းစာများလေ့လာနေချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ယခင်အပတ်က အပိုင်း (၁) ကို ဤ Link အတိုင်းပြန်လည်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ https://youtu.be/u7Qjet6oP6Q ယနေ့ည အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်လိုပါက ကျွန်တော်တို့ရုံးဖုန်း 0933535353 ထံ ဆက်သွယ်စာရင်းပေးကာ Zoom meeting ID ရယူနိုင်ပါသည်။ ပြည်ပမှမိတ်ဆွေများအနေဖြင့် ကျွန်တော့် Telegram channel မှ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ https://t.me/DrDavidJoyPRM သင်၏ Dr. David Joy

Posted by David Joy at 2022-12-10 05:29:10 UTC