ယဇ်ပရောဟိတ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာ - အပိုင်း ၄ ဘယ်သူတွေက ပေးလို့ရသလဲ။ ယဇ်ပရောဟိတ်အမျိုး ၂ မျိုး - (၁) လေဝိမှဆင်းသက်သော အာရုန်ယဇ်ပရောဟိတ်အမျိုး (၂) ထာဝရအသက်၏တန်ခိုးအာနုဘော်မှ မေလခိဇေဒက်ယဇ်ပရောဟိတ်အမျိုး သင်ရော ယဇ်ပရောဟိတ်လား။ သင်သည်မည်သည့် ယဇ်ပရောဟိတ်အမျိုးမှဖြစ်သနည်း။ သင်ရောယဇ်ပရောဟိတ်ကောင်းချီး ပေးပိုင်သလား။ သင်ရောထိုကောင်းချီး၌ လျှောက်လှမ်းနိုင်သလား။ ကယာဖ၏ အဝတ်ကို ဆုတ်ဖြဲခြင်းနှင့် သခင်ယေရှု၏ အဝတ်တော် ဆုတ်ဖြဲမခံရခြင်းက ဘာကိုပြောသလဲ။ လူသားဟု မိမိကိုကိုယ် သခင်ယေရှုသုံးနှုံးခြင်းက ဘာအဓိပ္ပာယ်လည်း။ သင်ယနေ့ပင် ယဇ်ပရောဟိတ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာ၌ လျှောက်လှမ်းပါ။ https://youtu.be/ht6ijknTuk8

Posted by David Joy at 2022-12-09 15:27:54 UTC