ဘုရားသခင်ရဲ့ မျက်နှာတော်အလင်း၌ လျှောက်လှမ်းသောအသက်တာဆိုတာ ဘာလဲ။ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကရုဏာကြွယ်ဝခြင်းဆိုတာဘာလဲ။ အပြစ် ၃ မျိုးဆိုတာဘာလဲ။ ဤ video ကိုကြည့်ရင်း သင်တို့နှင့် သင်တို့မိသားစုအပေါ်မှာ ထာဝရဘုရားရဲ့ မျက်နှာတော်အလင်းထွန်းလင်းဖို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ https://youtu.be/nfRkVt3trPg

Posted by David Joy at 2022-12-08 03:59:27 UTC