“ကိုယ်တော်၊ ကျွန်တော့်မှာ ကိုယ်တော်မှလွဲလို့ အားကိုးရာမရှိပါ။” ဤအရာသည် ကျွန်တော့်အသက်တာဆုတောင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်ဘဝမှာ တစ်ခုခုရှိသည်ဟု လူများထင်ကြသည်။ အချို့က ကျွန်တော့်မှာ စုဆောင်းငွေကောင်းကောင်းရှိနိုင်ကြောင်း၊ ပညာရေးမှာအောင်မြင်ကြောင်း အမျိုးမျိုး ထင်ကြေးပေးကြသည်။ ရိုးရှင်းပွင့်လင်းစွာ အမှန်တရားအားဖွင့်ဟရပါလျှင်၊ ကျွန်တော့်တွင် ဘုရားသခင်မှလွဲ၍ ဘာမျှမရှိပါ။ ကျွန်တော့်ဘဝသည် ကြိမ်ဖန်များစွာ ချောက်ကမ်းပါးပေါ်ရောက်ဖူးသည်။ ကြိုးတန်းပေါ်လမ်းလျှောက်သည့် အခြေအနေများကို တစ်ကြိမ်ပြီးတစ်ကြိမ် တွေ့ကြုံခဲ့ရသည်။ ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာ မစနိုင်သော အန္တရာယ်များစွာနှင့်လည်း ရင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးသည်။ ကျွန်တော့်မှာ ဘုရားသခင်မှလွဲ၍ အားကိုရာ ဘာမျှမရှိပါ။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်သော အရာခပ်သိမ်းပင်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် လုံလောက်သည်ထက်ပင် ပိုလျှံတော်မူသည်။ “ကိုယ်တော်၊ ကျွန်တော့်မှာ ကိုယ်တော်မှလွဲ၍ ကိုးစားရာမရှိပါ။” David Joy

Posted by David Joy at 2022-10-21 01:42:40 UTC